Twitter API + PHP ile Kullanıcının Favori Tweetlerini Alma

Favorilere ula?mam?z? sa?layan API linkimiz:

http://api.twitter.com/1/favorites.json?screen_name=etiketAdi

twitterapiphp4

JSON iste?imizden geri dönen veriler elde ettik. ?imdi s?ra verileri yorumlamaya geldi. Kullan?c?n?n en son favorilerine ekledi?i tweetten ba?layarak geriye do?ru listesini göreceksiniz.

twitterapiphp5

Örnekte de gördü?ünüz gibi favorilere eklenen tweet ile ilgili bilgiler (yaz?ld??? tarih, tweet id, hangi uygulamadan at?ld??? vs ) listelenmi?. Daha sonra [user] anahtar? alt?nda da tweetin sahibi olan kullan?c?n?n bilgileri bulunuyor. Burada ç?kt?n?n tamam? s??mad???ndan listenin hepsini gösteremedim. Siz de denedi?inizde daha fazlas?n? göreceksiniz.

Ben Duman’?n twitter hesab?na referans alarak örnek mahiyetinde bir sayfa olu?turdum. Bu çal??mada Duman’?n favorilere ekledi?i son 5 tweeti çektim. Tweet içeri?ini, gönderenin profil foto?raf?n?, ad?n? ve etiket ad?n? listeledim.

twitterapiphp6

Kaynak kodu buradan inceleyebilirsiniz.

Bu yazı PHP kategorisine gönderilmiş ve , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Twitter API + PHP ile Kullanıcının Favori Tweetlerini Alma için 1 cevap

  1. Ufu der ki:

    Konu eski ama,
    tweetlerimi favorlere ekleyenleri listelemek istiyorum. belirli ID’li tweeti beğenenlerin listesi. Mümkün mü?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir