Twitter API + PHP ile Kullanıcı Bilgilerini Alma

Twitter API kullanarak istedi?iniz kullan?c?n?n temel bilgilerine nas?l eri?ebilece?imize bakaca??z. Temel bilgi demi?ken akl?n?za gizli, yasak ?eyler gelip de heyecan yapmay?n. Onun için geldiyseniz beklentilerinizi kar??lamayacak bir yaz?das?n?z.

Kullan?c? bilgilerini çekmemize yarayan API adresi:

http://api.twitter.com/1/users/show.json?screen_name=etiket?sminizBurayaGelecek&callback=?

Bu adrese gönderece?imiz istek do?rultusunda bize bilgileri geri döndürecek. Dönen bu veriler json format?nda olacak. Biz bu verileri i?leyece?iz. Öncelikle dönen verileri i?lemek üzere elimize alal?m.

$bilgiler = file_get_contents($apiAdres);

Dönen veriler art?k elimizde. Ben konuyu da??tmamak için file_get_contents fonksiyonuyla çektim. Siz isterseniz cURL de kullanabilirsiniz. O da bir seçenektir.

?imdi elimizdeki json format?ndaki verileri PHP’nin sa?lad??? haz?r fonksiyonlardan olan json_decode() fonksiyonu ile dizi haline çeviriyoruz. ??imizi çok daha rahatlatacakt?r.

$veriler = json_decode($bilgiler);

Art?k verilerimiz daha düzenli ve eri?ilebilir. Verilerimiz ne alemde bir görelim:

echo “<pre>”;
print_r($veriler);
echo “</pre>”;

Sizin de buna benzer bir ç?kt? alman?z gerekiyor ?u a?amada:

twitterapiphp

?imdi bilgilere tek tek inelim. Bunun için yapmam?z gereken tek ?ey i?lenmi? verileri tuttu?umuz de?i?keni al?yoruz. Mesela ben burada $veriler de?i?kenin de tutuyordum.
Eri?mek istedi?imiz bilginin anahtar bilgisini al?yoruz.

$veriler->name;

Yazd???m?z ve çal??t?rd???m?z takdirde bize kullan?c?n?n ad soyad bilgisini verecektir.

“description”  yazd???m?zda da kullan?c?n?n hakk?nda k?sm?na yazd??? bir bilgi/yaz? varsa onu bize getirir.

Benim yapt???m örne?in kodlar?ndan bir görüntü:

twitterapiphp2

Ç?kt?s?ndan da bir görüntü payla?ay?m ve yaz?m? sonland?ray?m:

twitterapiphp3

Siz de denerken göreceksiniz ki birçok bilgiye daha ula?abiliyoruz. Bunlara örnek olarak kullan?c?n?n profil sayfas?nda kulland??? arkaplan rengi, arkaplan resmi, profil resmi gibi bilgiler verilebilir. Projenize göre istedi?iniz / size laz?m olan bilgileri kullanabilirsiniz.

Bu yazı PHP kategorisine gönderilmiş ve , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir