Twitter API + jQuery ile Kullanıcı Bilgilerini Alma

Twitter API’nin bize veri sa?lad??? json adresini bulmakla i?e ba?layabiliriz:

var jsonAdres = ‘http://api.twitter.com/1/users/show.json?screen_name=etiket?smiBurayaGelecek&callback=?’;

twitterapijqÖncelikle json adresimize giriyoruz. Dönen verileri oradan inceleyece?iz ve ay?klayaca??z. Daha sonra verilerimizi jQuery’nin bize sa?lad??? fonksiyonlardan olan $.getJSON() ile ay?klayaca??z.

        $.getJSON(jsonAdres, function(bilgiler){
            alert(bilgiler.url);
        });

“bilgiler” olarak tan?mlad???m?z de?i?ken JSON formatl? sayfadan dönen bilgileri ta??yor. Eri?mek istedi?imiz bilginin anahtar?na bak?yoruz. Örne?in ki?inin internet sitesi bilgisini çekmek istedi?imiz takdirde “bilgiler.url” ?eklinde istedi?imiz yere gönderdi?imizde ya da kulland???m?zda bize kullan?c?n?n internet sitesi bilgisini yans?tacakt?r.

twitterapijq2

Bu ?ekilde projelerinizde / çal??malar?n?zda bilgilere ula?abilir kullanabilirsiniz.

Örnek bir profil bilgisi çeken sayfa haz?rlad?m.

Önce kodlar?na sonra da ç?kt?s?na bakal?m:

twitterapijq3

twitterapijq4

Bu yazı Javascript / jQuery kategorisine gönderilmiş ve , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Twitter API + jQuery ile Kullanıcı Bilgilerini Alma için 2 cevap

  1. Kardeşim ellerine sağlık güzel bir anlatım olmuş 😉

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir