Etiket arşivi: twitter

Twitter API + PHP ile Kullanıcının Favori Tweetlerini Alma

Favorilere ula?mam?z? sa?layan API linkimiz: http://api.twitter.com/1/favorites.json?screen_name=etiketAdi

PHP kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | 1 Yorum

Twitter API + jQuery ile Kullanıcı Bilgilerini Alma

Twitter API’nin bize veri sa?lad??? json adresini bulmakla i?e ba?layabiliriz: var jsonAdres = ‘http://api.twitter.com/1/users/show.json?screen_name=etiket?smiBurayaGelecek&callback=?’; Öncelikle json adresimize giriyoruz. Dönen verileri oradan inceleyece?iz ve ay?klayaca??z. Daha sonra verilerimizi jQuery’nin bize sa?lad??? fonksiyonlardan olan $.getJSON() ile ay?klayaca??z.

Javascript / jQuery kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | 2 Yorum

Twitter API + PHP ile Kullanıcı Bilgilerini Alma

Twitter API kullanarak istedi?iniz kullan?c?n?n temel bilgilerine nas?l eri?ebilece?imize bakaca??z. Temel bilgi demi?ken akl?n?za gizli, yasak ?eyler gelip de heyecan yapmay?n. Onun için geldiyseniz beklentilerinizi kar??lamayacak bir yaz?das?n?z.

PHP kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın