Etiket arşivi: proje

Mahatma Gantti – Basit Gantt Çizelgesi Oluşturucu

Önceki bir yaz?mda gantt çizelgesinden bahsetmi?tim. Bu yaz?mda da projelerinizde olu?turaca??n?z çizelgeyi daha k?sa yolla ve görsel aç?dan ihtiyac? kar??layacak ?ekilde yapabilmenizi sa?layan PHP ile haz?rlanm?? bir s?n?ftan bahsedece?im. Mahatma Gantti Nedir? Gantt çizelgeleri olu?turmak için Bastian Allgeier taraf?ndan PHP … Okumaya devam et

Genel, PHP, Programlama, Web Tasarım kategorisine gönderildi | , , , , , ile etiketlendi | 2 yorum

Gantt Çizelgesi Nedir? İş Yönetimindeki Rolü Nedir?

Bu yaz?mda programlama / yaz?l?m kavramlar?ndan biraz s?yr?l?p “proje yönetiminde planlama nas?l yap?l?r?” “Gantt çizelgesi nedir?” sorular?n? irdeleyelim. ??in planlama k?sm? genelde gözard? edilen parçalardand?r. Önemli k?sm?n projenin yönetimi, projede nerede oldu?unuzu görebilmektir. Bu ihtiyac? giderebilmek ad?na Henry Gantt 1910’da … Okumaya devam et

Genel, PHP, Programlama kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Bir Proje Hazırlarken İzlenmesi Gereken Yollar

Bir projeye ba?layacaks?n?z. Fikir haz?r. Akl?n?zda canlanan birkaç durum / olgu olu?mu?. Bu i?e giri?mek için düzen kesinlikle ?art. Daha do?rusu ba?lamas?na ba?lars?n?z da ilerlerken ya çok zaman kayb? ya?ars?n?z ya da düzensiz girdi?iniz durumlar silsilesinin içinden ç?kamay?nca projeyi rafa … Okumaya devam et

Genel kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | 5 yorum