Etiket arşivi: pattern

Tasarım Deseni (Design Pattern) Nedir? Neden kullanmalıyız?

Tasar?m desenleri -design pattern olarak an?l?rlar genelde-yaz?l?m tasar?m? sürecinde sürekli kar??la??lan problemlere tecrübeler do?rultusunda kaliteli çözümler üreten haz?r kal?plard?r. ?stenilen yere gömüp çal??an haz?r tasar?mlar de?ildirler. Asl?nda problemlere getirilen çözümlere yap?lan aç?klamalard?r. Nesneye yönelik programlama prensipleri do?rultusunda olu?turulan s?n?flar?n ba?ka … Okumaya devam et

Programlama kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | 2 yorum