Etiket arşivi: mysql

MySQL, yerini MySQLi’ye bırakmak üzere iken geç kalmayın!

PHP nesneye yönelmeye ba?lad? ba?layal? kendi içinde birçok revizyona gitti. Bunlardan en günceli mysql_ fonksiyonlar?na olan geli?tirme deste?ini durdurmas? oldu. Buna olumsuz yönde kimsenin itiraz? olaca??n? sanm?yorum. Geçmek sanc?l? olabilir ama daha güvende hissetmek istiyorsak kendimizi güncellemeliyiz. E sonuçta bu … Okumaya devam et

PHP, SQL kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | 9 yorum

Daha Güvenli, Esnek ve İşlevsel Bir Yapı için PDO (PHP Data Object)

PHP 4 sürümünde veritaban?m?za eri?mek ve i?lemlerimizi gerçekle?tirmek için kulland???m?z veritaban? program?na özgü komutlar? kullanmam?z gerekiyordu. Örne?in; MySQL için ba?lant? açma: mysql_connect(); PostgreSQL için ba?lant? açma:  pg_connect(); komutlar?n? bilmemiz gerekiyordu.

PHP kategorisine gönderildi | , , , , , ile etiketlendi | 3 yorum