Etiket arşivi: method chaining

Tasarım Deseni: Fluent Interface Design Pattern

Fluent Interface, bir Object Oriented Programming (OOP) design pattern (tasar?m deseni)’d?r. Set / Get i?lemleri bar?nd?ran bir s?n?f?n?z var. Çok klasik bir örnek olacak ama yapmak istedi?imiz olay? anlamaya yarayaca??n? dü?ünüyorum.

Programlama kategorisine gönderildi | , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın