Etiket arşivi: matematik

Matematikte Özel Sayılar: Hilbert Sayıları

Hilbert Say?s? nedir? Say?lar teorisinde k > 0 olmak ?art?yla (k-1) say?s? 4’e tam bölünüyorsa hilbert say?s? olarak adland?r?l?r. Bu yaz?da hilbert say?lar?n?n ak?? ad?mlar?n? ç?kart?p koda dökece?im. Belli bir üst s?n?ra kadar olan hilbert say?lar?n? listeleyece?iz.

Algoritma, Programlama kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | 2 yorum

Matematik: Euler Totient Fonksiyonu

Bu yaz?mda kripto (?ifreleme) yöntemlerinde de kilit noktalarda kullan?lan matematiksel bir fonksiyon olan Totient fonksiyonundan bahsedece?im. Genellikle Euler Totient ya da Euler’in Totienti olarak adland?r?lan Totient, ?sveçli matematikçi Leonhard Euler taraf?ndan ortaya konmu?tur. Totient fonksiyonu, Yunan harflerinden phi() ile simgelendi?i … Okumaya devam et

Algoritma, Programlama kategorisine gönderildi | , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Matematikte özel sayılar: Chen Sayıları

Chen Say?s? nedir? Ufak bir tan?m yapal?m. Ard?ndan algoritmas?na ve çözümüne geçelim. Bir p say?m?z olsun. p asal say? olmak üzere, p+2 say?s? da asal say? ise bu p say?s?na chen say?s? denir. Bu yaz?m?zda program?m?za, belli bir s?n?ra kadar … Okumaya devam et

Algoritma, Programlama kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | 5 yorum

Matematikte özel sayılar: Tau Sayıları

?nternette ara?t?r?rken gözüme çarpan özel say?lardan Tau say?lar?n? inceleyelim. Tau Say?s? denilen ?ey nedir ona bir bakal?m: Bir say?n?n tau say?s? olabilmesi için söz konusu say?m?z; pozitif tam bölenlerinin adedine de tam bölünüyorsa i?te o say? “Tau Say?s?” olarak adland?r?l?yor. … Okumaya devam et

Algoritma, Programlama kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | 8 yorum