Etiket arşivi: jquery

Handlebars.JS: Front-End Javascript Template Sistemi

Son zamanlarda yaz?l?m geli?tirirken kar??la??lan problemlere yönelik geli?en yaz?l?m prensipleri ile daha yal?n, okunabilir, düzenlenebilir yap?lar olu?turmal?y?z. Sadece back-end yap?da frameworkler d???nda front-end k?sm?nda da çe?itli templating kütüphaneleri geli?tirildi. Bunlardan bir tanesi bugünkü yaz?m?n konusu olacak: Handlebars.JS Bu kütüphaneyi ?u … Okumaya devam et

Javascript / jQuery, Programlama kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

jQuery BlendMode Eklentisi

Photoshop’ta baz? i?lemleri HTML5 ve Javascript yard?m?yla basit ?ekilde yapabilmemizi sa?layan bir eklentiden bahsedece?im. Photoshop’taki ad?yla ayn? ismi ta??yan eklentimiz BlendMode. jQuery eklentimiz de HTML5’in canvas özelli?ini kullanarak i?lemi gerçekle?tirmektedir. Photoshop’un Blend Mode özelli?iyle yapt???n?z çal??man?n bire bir ayn?s?n? bu … Okumaya devam et

Javascript / jQuery, Photoshop kategorisine gönderildi | , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Twitter API + jQuery ile Kullanıcı Bilgilerini Alma

Twitter API’nin bize veri sa?lad??? json adresini bulmakla i?e ba?layabiliriz: var jsonAdres = ‘http://api.twitter.com/1/users/show.json?screen_name=etiket?smiBurayaGelecek&callback=?’; Öncelikle json adresimize giriyoruz. Dönen verileri oradan inceleyece?iz ve ay?klayaca??z. Daha sonra verilerimizi jQuery’nin bize sa?lad??? fonksiyonlardan olan $.getJSON() ile ay?klayaca??z.

Javascript / jQuery kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | 2 yorum