Etiket arşivi: ffmpeg

ffmpeg Kütüphanesi – ffmpeg_frame Nesnesi ve Kullanımı

ffmpeg_frame nesnemiz ile thumbnail olu?turabilir, olu?turdu?umuz thumbnailleri düzenleyebiliriz. ?lk olarak i?e nesnemizi sayfada tan?mlayarak ba?layal?m. $frame = new $ffmpeg_frame($[GD kaynak de?i?keni]); [GD Kaynak De?i?keni] dedi?imiz de?i?ken GD Kütüphanesi yard?m?yla olu?turdu?umuz tuvalin kayna??d?r. Daha aç?k olmak gerekirse üzerine i?lem yapaca??m?z zemini … Okumaya devam et

PHP kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | 2 yorum

ffmpeg Kütüphanesi – ffmpeg_movie Nesnesi ve Kullanımı

?lk nesnemiz “ffmpeg_movie”. Bu nesnemiz ile medya dosyam?z?n birçok bilgisine ula?aca??z. ?lk i?imiz nesnemizi sayfam?za tan?tmam?z gerekiyor. Bunun için: $dosya = new ffmpeg_movie($dosyaYolu); yazmam?z yeterli olacak. $dosyaYolu de?i?kenimiz de i?leyece?imiz videonun tam adresini tutmaktad?r. Bunun için realpath($dosyaAdi);  ?eklinde fonksiyonumuzu kullanarak … Okumaya devam et

PHP kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | 1 yorum

ffmpeg Kütüphanesine Giriş ve Barındırdığı İşlevler

“ffmpeg” kütüphanesinin ilk ç?k???nda 3 nesnesi mevcuttu. Fakat versiyon 0.6.0 ile birlikte nesnelerinden biri olan “ffmpeg_animated_gif” nesnesi kald?r?ld?. Elimizde hali haz?rda 2 adet gayet kullan??l? nesnemiz mevcut. Nesnelerimizi tan?yal?m: ffmpeg_movie ffmpeg_frame

PHP kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | 1 yorum

Localhost’ta ffmpeg Kurulumu Nasıl Yapılır?

Haz?rlad???m?z sistemde ya da serviste videolarla i?lem yapmam?z gereken k?s?mlar olabilir. Projemizin temeli video üzerine de olabilir. Ayr?ca video d???ndaki medya dosyalar?nda da kullan?l?r. Örne?in mp3 format?ndaki dosyalar?n?z? i?leyebilirsiniz. Bu gibi durumlarda medya dosyalar?n? i?lememize yarayan PHP’nin sunmu? oldu?u ve … Okumaya devam et

Nasıl Çalışır?, PHP kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | 2 yorum