Etiket arşivi: bağlantı

Medoo: Tek Dosyalık PHP Database Framework

Projelerinizde hibrit bir yap? kurmak her zaman esnekli?i ile size zaman kazand?racakt?r. Bu hibrit yap?ya katk?da bulunaca??n?z k?s?mlardan biri de veritaban? k?sm?d?r. ?htiyaçlar do?rultusunda MySQL’den SQLite’a geçmeniz gerekebilir. Böyle bir durumla kar??la?t???n?zda tek yönlü bir yap? kulland???n?z takdirde tüm kodlar?n?z? … Okumaya devam et

PHP, Programlama, SQL kategorisine gönderildi | , , , , , , ile etiketlendi | 3 Yorum

Daha Güvenli, Esnek ve İşlevsel Bir Yapı için PDO (PHP Data Object)

PHP 4 sürümünde veritaban?m?za eri?mek ve i?lemlerimizi gerçekle?tirmek için kulland???m?z veritaban? program?na özgü komutlar? kullanmam?z gerekiyordu. Örne?in; MySQL için ba?lant? açma: mysql_connect(); PostgreSQL için ba?lant? açma:  pg_connect(); komutlar?n? bilmemiz gerekiyordu.

PHP kategorisine gönderildi | , , , , , ile etiketlendi | 3 Yorum

MS Dos ile FTP Bağlantısı Nasıl Yapılır?

MS Dos ile ha??r ne?ir olmaktan zevk al?yorsan?z bunu da denemenizi tavsiye ederim. Bu konuya i?im dü?medi asl?na bakarsan?z ama merak ettim ve denedim. Ho? dakikalar ya?atabilece?ini dü?ünüyorum. Arada bir de?i?iklik iyidir bence 🙂 Gelin hadi biraz e?lenelim. Pi?man olmayacaks?n?z … Okumaya devam et

Nasıl Çalışır? kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | 5 Yorum