Etiket arşivi: api

Basit ama Hızlı Uygulamalarda Pratik Çözüm: Slim Framework

Slim Nedir? Slim özünde bir micro framework’tür. Basit ama h?zl? uygulamalar ve/veya API servisleri yazacaksan?z büyük çat?l? kütüphanelerle u?ra?mak durumunda de?ilsiniz. ?lla bir kod navigasyonu istediniz. ??te tam bu noktada Slim micro-framework devreye giriyor. Ben çok be?endim sizin de be?enece?inizi … Okumaya devam et

Nasıl Çalışır?, PHP, Programlama kategorisine gönderildi | , , , , , , ile etiketlendi | 5 yorum

Google Servisleri için: Google Apps Script

Google’?n bir süredir geli?tiriciler için haz?rlad??? yeni platformuna bir göz atal?m. Asl?nda en az bir y?ld?r yay?nda oldu?unu gördüm. Fakat pek bizim ülkemizde bahsedilmedi?ini farkettim. Son zamanlarda artan SAAS (software as a server) uygulamalar?n?n aras?na Google da kat?ld?. Google Apps … Okumaya devam et

Genel, Programlama kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Twitter API + PHP ile Kullanıcının Favori Tweetlerini Alma

Favorilere ula?mam?z? sa?layan API linkimiz: http://api.twitter.com/1/favorites.json?screen_name=etiketAdi

PHP kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | 1 yorum

Twitter API + jQuery ile Kullanıcı Bilgilerini Alma

Twitter API’nin bize veri sa?lad??? json adresini bulmakla i?e ba?layabiliriz: var jsonAdres = ‘http://api.twitter.com/1/users/show.json?screen_name=etiket?smiBurayaGelecek&callback=?’; Öncelikle json adresimize giriyoruz. Dönen verileri oradan inceleyece?iz ve ay?klayaca??z. Daha sonra verilerimizi jQuery’nin bize sa?lad??? fonksiyonlardan olan $.getJSON() ile ay?klayaca??z.

Javascript / jQuery kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | 2 yorum

Twitter API + PHP ile Kullanıcı Bilgilerini Alma

Twitter API kullanarak istedi?iniz kullan?c?n?n temel bilgilerine nas?l eri?ebilece?imize bakaca??z. Temel bilgi demi?ken akl?n?za gizli, yasak ?eyler gelip de heyecan yapmay?n. Onun için geldiyseniz beklentilerinizi kar??lamayacak bir yaz?das?n?z.

PHP kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın