Sıralama Algoritmaları (Sorting Algorithms)

S?ralama Algoritmalar?n? tan?yal?m. Ad? üzerinde belli oldu?u gibi s?ralama algoritmalar? bir grup eleman? belli bir s?raya sokmaya yarar. Genelde de bu belli bir s?ra dedi?imiz ya say? büyüklüklerine göredir ya da alfabetik s?ralamad?r.

Örne?in;   10  -4  5  8  7 olarak belirledi?imiz dizi ?uan kar???k halde bulunuyor. S?ralama algoritmalar? ile de bu diziyi düzenli hale getirebiliriz. Çe?itleri / yöntemleri çoktur. Tabi kendinize algoritma seçerken dikkat etmeniz gereken bir nokta da algoritman?n elemanlar? mümkün oldu?unca az i?lem yaparak s?ralayabilmesidir.
Bildiklerimi -zaman içerisinde- ba?l?klar alt?nda yazmay? planl?yorum.

S?ralama Algoritmalar?:

  1. Kabarc?k S?ralamas? (Bouble Sort)
  2. Seçerek S?ralama (Select Sort)
  3. Kabuk S?ralamas? (Shell Sort)
  4. Sallay?c? S?ralama (Shaker Sort)
  5. Gnome S?ralamas? (Gnome Sort)

S?ras? geldikçe buraya yenilerini eklerim.

Buradaki bilgiler tabi ki yeterli gelmeyecektir. Daha fazla bilgi ve uygulama için internet gibi istemedi?iniz kadar bilgiyi, bilgiyle ilgili pratikte ya?anan sorunlar? cevaplar?yla çok rahat bir ?ekilde bulabilirsiniz.

?yi çal??malar!

Bu yazı Algoritma kategorisine gönderilmiş ve , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir