Şifreleme algoritmalarının atalarından: Sezar Algoritması

Tarihte ilk kripto çal??malar? ya da o zamanlarda en ün kazanan? Sezar Algoritmas? kabul edilir. ?ifreleme mant???n?n temelini kavramaya yarayan bu ve benzeri algoritmalar? kullanmak tehlikelidir. Bizim burada amac?m?z mant???n? görmektir. Bu örneklerden sonra kendinize özgü yeni algoritmalar olu?turup kullanabilirsiniz. Yine de dikkatli olun derim 🙂

Sezar Algoritmas?n?n çal??ma mant??? ?u ?ekildedir:

Algoritman?n orjinali metindeki her karakteri kendisinden sonra gelen 3. harfle de?i?tirerek yeni bir metin olu?turmakt?r. Burada 3 harf ötelemeyi iste?inize göre de?i?tirebilirsiniz.

Yeni olu?an metin ?ifrelenmi? halini olu?turur. Yöntem aç?k oldu?undan ?ifrelenmi? metnin daha sonradan orjinaline çevirmek de mümkündür. Zaman?nda da dönemin sava?lar?nda mesajlar?n güvenli?i bu ?ekilde sa?lanm??t?r.

Elimizde ?ifrelenecek bir metin olsun. Örne?in “Bilal Baraz”

?lk harfimiz: B

De?i?tirilecek harfi bulal?m. Alfabede B harfinden sonra gelen 3. harf: E

Daha aç?klay?c? olmas? aç?s?ndan alttaki resime de göz atabilirsiniz;

Sezar_sifresi

S?rayla metindeki her harf kendisinden sonraki 3. harf ile de?i?tirilecek. Örnek metnimizin i?lenmi? hali:  Elodo Edudc

Büyük küçük harflere kar?? duyarl?d?r. Siz kendi iste?inize göre de?i?iklikler yapabilirsiniz.

Bo?luk ve di?er özel karakterleri de de?i?tirebilirsiniz. Ben sadece harflerle i?lem yapt?m.

Burada i?lemleri karakterlerin ASCII kodlar? yard?m?yla yap?yoruz.

Mesela B harfinin ASCII kar??l???: 66

3 harf ötelendi?inde 69 elde edilir. 69 da E harfinin ASCII kar??l???d?r.

Detayl? incelemek isterseniz tüm karakterlerin ASCII kar??l???n? gösteren alttaki tabloya gözatabilirsiniz:

ascii-table

Örnekte i?ledi?imiz “Bilal Baraz” metninin C ile ç?kt?s? ?u ?ekilde:

sezarkodcppC Dili için Kaynak Kod

Java Ç?kt?s?:

sezarkodjava

Java Dili için Kaynak Kod

PHP Ç?kt?s?:

sezarkodphp

PHP Dili için Kaynak Kod

Bu yazı Algoritma kategorisine gönderilmiş ve , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Şifreleme algoritmalarının atalarından: Sezar Algoritması için 4 cevap

 1. Kıvanç der ki:

  hocam kaynak linkler kırık.

 2. Tayfun der ki:

  Merhaba,

  Öncelikle güzel anlatımınız için ve paylaşımınız için sizi takdir ediyorum.
  Ama kodunuzda ufak bir gözden kaçan bir nokta buldum ve paylaşma gereği duydum.

  Küçük harflerin ascii karşılaştırmalarında wxyz girersek çıktı olarak zabc alırız burda problem yok ama büyük harflerin ascii karşılaştırmlarında WXYZ girersek ZBCD çıktısı alırız.Nedeni ise küçük harflerde eğer sondan bir taşma olduğunda 97 değilde 96 alarak doğru çözüme ulaşmışssınız ancak büyük harflerin asccii karşılıklarında bir taşma gerçekleştiğinde aynı işlemi gerçekleştirmemişsiniz.64 yerine 65 almışşsınız.Doğru çözüm 64 olmalıydı sanırsam gözünüzden kaçmış.

  Kolay gelsin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir