Sallayıcı (Shaker Sort) Sıralaması Algoritma Mantığı ve Uygulaması

Bu s?ralama türü özünde kabarc?kla ayn?d?r. Tek fark kabarc?k s?ralamas?nda tek yönlü kontrol vard?r. Yani ba?tan sonra ba?latt?ysan?z dizi s?ral? hale gelene kadar ba?tan sona gider tekrar ba?a döner ilerler. Bunda ise fark dizi üzerinde kontrolcümüz bir tur gidiyor. Sonra son elemandan ba?l?yor bu sefer tersine. ?lk ba?ta büyükleri de?i?tirdiyse dönü?te küçükleri de?i?tiriyor. Böyle git gel yaparak s?ral?yor diziyi. Ama performans olarak Kabarc?k S?ralamas? ile ayn? derecede oldu?undan hangisi kolay?n?za geliyorsa onu seçebilirsiniz.

Çok fazla anlat?lacak bir durum yok asl?nda kabarc?ktaki kontroller aynen burada da geçerli. Tek fark? çift yönlü dönüyor olmas?d?r. Yine de hava da kalmamas? aç?s?ndan Shaker Sort’u gayet basit ve aç?k ?ekilde gösteren bir videoya rastgeldim. ?zledi?inizde kafan?zda soru i?areti kalaca??n? zannetmiyorum.

C Kodu:

shakersortcpp

C Dili için Kaynak Kod

 

Java Kodu:

shakersortjava

Java Dili için Kaynak Kod

 

Bu yazı Algoritma kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir