PHP’de RegExp Deseninin İçine Yorum Satırı Ekleme

Elinizdeki veriyi proje geli?tirme esnas?nda amac?n?za uygun ay?klarken s?k s?k regexp kal?plar? haz?rlar ve kullan?r?z. Fakat ileride bu sat?ra döndü?ümüzde “Hangi kal?b? neye göre ay?klam???z?” diye kendimize sordu?umuz zamanlar da olmam?? bir olay de?ildir. Kal?p aras?na yorum sat?rlar? gömebiliriz. Yararlar? / zararlar? ne olur dü?ünmedim ama onu da zamana b?rak?p ö?renece?iz herhalde 🙂

Örnek olmas? aç?s?ndan imdb.com’dan mesela filmin bilgilerini almak istiyoruz:


<?php
// html yap?y? o anda akl?ma gelen imdb.com'dan  ald?m.
$desen = '/<a href="/title/(.*?)/">'; # Filmin adres kayd?
$desen .= '(.*?)</a>/'; # Filmin ad?
echo $desen; // Ekran ç?kt?s?: /<a href="/title/(.*?)/">(.*?)</a>/
?>

Her zaman desenimiz bu kadar sade olmayabilir 🙂 Böylece kulland???m?z desene daha sonradan bakt???m?zda yorum sat?rlar? ile nerede ne yapt???m?z? anlayabiliriz.

Bu yazı PHP kategorisine gönderilmiş ve , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir