PHP’de Dizi İşaretçileri

PHP’de diziler üzerinde i?lem yaparken i?aretçiler ile çal??mak gerekebilir. Bunun her programlama dilinde farkl? yöntemi oldu?u gibi PHP’de de mevcuttur. Bu yaz?da belli ba?l? dizi fonksiyonlar?na de?inece?im. Unutulmamas? gereken tek nokta burada tamamen i?aretçilerle i?lem yap?yoruz.

Bu fonksiyonlar? ?u ?ekilde listeleyebiliriz:

 • current()
 • reset()
 • end()
 • pos()
 • next()

Zaman kaybetmeden i?aretçilerle i?lem yapan fonksiyonlar?m?za ba?layal?m.

Elimizde örnek bir dizimiz olsun.
$dizi = array(15, 2, 9, 7, 4, 21);

current() ve pos() Fonksiyonu

Kullan?m?:

current($dizi);
pos($dizi);

Dizinin ilk eleman?n? verir. Örne?imizden gidecek olursak yazd?rd???m?zda ekran ç?kt?m?z “15” olacak. pos() ve current() fonksiyonlar?n?n kullan?m? ve i?levi ayn?d?r.

end() Fonksiyonu

Kullan?m?:

end($dizi);

Dizinin son eleman?n? verir. Örne?imizden gidecek olursak yazd?rd???m?zda ekran ç?kt?m?z “21” olacak.

next() Fonksiyonu

Kullan?m?:

next($dizi);

Dizinin en son hangi eleman?n?n adresine gidildiyse o elemandan bir sonraki eleman? verir. Örne?imizden gidecek olursak yazd?rd???m?zda ekran ç?kt?m?z -En son yazd?rd???m?zda son elemandayd?k zaten-  bo? de?er olur. Fakat 2. indisli elemanday?z diyelim. next() ile s?radaki elemana gitmi? oluruz. Böylece yeni de?erimiz 7 olacakt?r.

reset() Fonksiyonu

Kullan?m?:

reset($dizi);

Siz hangi eleman?n adresinde olursan?z olun reset() fonksiyonu ile dizinin ilk eleman?na gitmi? oluruz. Örne?imizden gidecek olursak yazd?rd???m?zda ekran ç?kt?m?z “15” olacak.

Bu yazı PHP, Programlama kategorisine gönderilmiş ve , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

PHP’de Dizi İşaretçileri için 2 cevap

 1. İlginçmiş tam olarak hangi durumlarda kullanılıyor acaba özel dizilerde filan geldi aklıma ama özel olması zaten hangi eleman kaçıncı değerde olduğunu bilinmesi demek 🙂

  • Bilal Baraz der ki:

   C’de; işaretçileri, sıralama yaparken bile kullanıyorduk. PHP’de kullanılan bir yer görmedim henüz 🙂

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir