PHP ile Sistemin CPU Yükünü Bulma

?leri PHP konular?ndan olan sistem i?levlerinden biri CPU yükünün yüzdelik de?erlerine ula?mak için öntan?ml? fonksiyonlar mevcuttur.

Ön Bilgi:

  • PHP sürümünüz 5.1.3 ve üstü bir versiyon olmal?d?r.
  • Windows sistemlerde çal??maz. Yani Windows kurulu bilgisayar?n?z?n localhost’unda cevap alamayabilirsiniz. PHP destekli bir hostta denerseniz dönen diziye eri?iminiz mümkündür.

Kullan?m?: Çok basittir.

$load = sys_getloadavg();
echo '<pre>';
print_r($load);
echo '</pre>';

Ç?kt?n?z ?u ?ekilde olacakt?r: (Say?sal de?erler sizde farkl?l?k gösterebilir. )

Array
(
    [0] => 3.13
    [1] => 2.88
    [2] => 2.96
)

Dönen de?erlerin anlam? nedir? Hangi amaca hizmet ederler?

Son 1., 5. ve 15. dakikada al?nan örnekleri içeren bir dizi döndürür.

Neler yap?labilir? Nerelerde kullan?l?r?

Sisteminizin (sitenizin) yo?unlu?unu kontrol edebilir ve gelen ziyaretçileri anl?k yo?unlu?a göre içeri al?p almama konusunda yönlendirebilirsiniz.

Bu yazı PHP, Programlama kategorisine gönderilmiş ve , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir