PHP ile Dosya İşlemlerinde glob() Fonksiyonu

Son zamanlarda akl?mda hep olan uygulanabilir esnek bir eklenti sistemi nas?l olur/olmal?? sorusuna cevap ararken i?im glob() fonksiyonuna dü?tü. ?stedi?imiz dizinde istedi?imiz tür dosyalar? dizi halinde döndürmemizi sa?l?yor.

Örne?in;

print_r(glob("*"));

yazd???m?z takdirde bize çal??t???m?z dosyan?n bulundu?u dizindeki ne var ne yok tüm dosyalar?n listesini döndürüyor.


Mesela biz sadece stil dosyalar?na eri?mek istiyoruz. O zaman da ?u ?ekilde uygulamam?z yeterli:

print_r(glob("*.css"));

Alt klasörlerde mi i?imiz var? glob() fonksiyonumuza klasörün yolunu belirtti?imizde bizi direkt o klasördeki istedi?imiz listeyle kar??l?yor.

Kurcalarken daha de?i?ik geri dönü?ler de alabildi?inizi farkediyorsunuz 🙂
Mesela ben ad?n?n herhangi bir yerinde t harfi olan php dosyalar?n? istedim.

Sonuçlar? beraber görelim:

glob

Varyasyonlar? ço?altmak size kalm?? bir?ey art?k. t harfi ile ba?layanlar? listeletmek istedi?imizde glob(“t*.php”); ile istedi?imiz sonuca ula?m?? oluyoruz.

Yaz?m?n ba??nda da bahsetti?im gibi eklentilerinizi sisteminize manuel olarak dahil etmektense bulunduklar? dizine bu komut ile eri?ip dönen dosyalar? direkt sisteme dahil etmek çok daha rahat ve esnek gözüküyor.

Bu yazı PHP kategorisine gönderilmiş ve , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir