PHP ile Bir Dizi Veriyi Tek Satırda Fonksiyondan Geçirme

Elimizde dizi (array) halinde bir s?ra veri var. Bu verileri herbirini s?rayla bir fonksiyondan geçirmek istiyorsunuz. Döngüye vesaire sokmaktansa öntan?ml? array_map() fonksiyonu ile ayn? i?lemi tek sat?rda gerçekle?tirebilirsiniz.

Ne demek istedi?imi bir örnekle aç?klayay?m:

Dizimiz: 1, 2, 3, 4, 5

fonksiyonumuz: gönderilen de?erin kübünü al?p geri döndüren fonksiyon

Dönecek olan dizimiz: 1, 8, 27, 64, 125

Örnek Kullan?m:

$islenecekDizi = array(1,2,3,4,5);

function kubAlmaFonksiyonu($deger){

return pow($deger,3); // pow(): üs alma fonksiyonu (öntan?ml?)

}

$islenmisDizi = array_map("kubAlmaFonksiyonu",$islenecekDizi);

Ekran Ç?kt?s?:

arraymap

Bu yazı PHP kategorisine gönderilmiş ve , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir