Photoshop’ta Belirli Bir Nesneyi Kesme ve Taşıma

Bugün pek alan?m olmayan bir yaz? olacak. Düzenlemem gereken bir görsel için ara?t?r?p deneyimledi?im bir i?lemi blogumda da yazmak istedim. ??leyece?iniz resimden bir nesneyi ba?ka bir yerde kullanmak istediniz ya da fazlal?klar? atmak istediniz. Yapman?z gereken ufak birkaç ad?m ile istedi?iniz görseli elde edebilirsiniz. Fazla uzatmadan sadede geliyorum.

Photography

Benim i?leyece?im örnek görsel bu olacak. ?stiyorum ki herhangi bir parçay? tek ba??na al?p ba?ka bir görsele ta??yabileyim. Görselimizi Photoshop’ta açal?m. Bu arada ben CS5 versiyonunu kullan?yorum. Ona göre anlataca??m. Di?er versiyonlarda olu?abilecek farkl?l?klarla ilgili absürd sorunlar ç?kaca??n? dü?ünmüyorum. Biraz ara?t?rma her?eyi çözebilir.

Görselimizi program?m?zda aç?yoruz.

ps1

Menüden “Quick Selection Tool” arac?n? seçiyoruz.

ps2

Ard?ndan görselimizdeki diledi?imiz bir nesneyi üstüne t?klaya t?klaya i?aretliyoruz. Siz t?klad?kça program?m?z kendili?inden nesnenin s?n?rlar?n? belirleyecek. Nesnemizi temiz bir ?ekilde seçtik.

ps3Ard?ndan üst menüden “Refine Edge…” butonuna t?klayarak çevresini temizliyoruz.

ps4

Alttaki aç?lan k?s?mda çe?itli ayarlar var. ?ste?e ba?l? düzenleyebilirsiniz. Ben görseli ba?ka bir yerde kullanmak üzere i?lemimi tamaml?yorum 🙂

ps5

Tekrar sol menümüze dönüyoruz. “Move Tool” arac?m?z? seçiyoruz.

ps6

Bu a?amadan sonra nesnemizin üzerine gelip; nesnemizi tutup ba?ka bir görsel çal??ma sekmesine ta??y?p b?rakt???m?zda nesnemizi diledi?iniz gibi yerle?tirebilirsiniz ya da tek ba??na kullanabilirsiniz. Yapt???n?z çal??maya göre de?i?ir. Ben de blogumun header görselinde yapmay? dü?ündü?üm de?i?iklik için çal???rken bu ?ekilde çözüme ula?t?m. Sizin de i?iniz dü?erse bu yöntemi kullanabilirsiniz.

?yi çal??malar!

Bu yazı Photoshop kategorisine gönderilmiş ve , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Photoshop’ta Belirli Bir Nesneyi Kesme ve Taşıma için 3 cevap

  1. kenan der ki:

    men sekil duzeltmek isteyirem ona gore bur dan qeyydiyatdan kecirem

  2. nas der ki:

    gayet başarılı bir anlatım teşekkürler.

  3. erdoğan der ki:

    Hocam peki o bahsettiğiniz ‘başka bir görsel çalışma sekmesi’ni nasıl açacağız? dediğiniz yere kadar yaptım nesneyi kesip aldım ama istediğim resmin üzerine nasıl koyacağım?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir