Mobil İstanbul Nisan 2014 – Mobil Geliştirici Günü İzlenimlerim!

kapakSektörel etkinliklerin ard? arkas? kesilmeden devam ediyor. Komüniteler günden güne büyüyor. Takvimler 19 Nisan 2014’ü gösterirken harikulade bir etkinlik daha vard?: Mobil ?stanbul – Mobil Geli?tirici Günü. 27 Mart 2014’te Kocaeli Üniversitesi’nde düzenledi?imiz Mobil Programlama Günü‘nde a??rlad???m?z Mobil ?stanbul’dan Murat Can Demir’in organize etti?i etkinlik, Microsoft’un Levent’teki Türkiye ofisi’nde gerçekle?tirildi. Mobil temas? üzerine toplan?lan etkinlikte sunum aralar?nda, 15’er dakikal?k zamanlarda kat?l?mc?lar için güzel sohbetlere vesile oldu.

sunum-arasiKürsü ilk olarak Sema Kudu ile Nokia mobil uygulama geli?tirici platformuna yönelik bir sunumla aç?ld?. Ard?ndan Agile, Scrum ve Mobil Development üzerine konu?mas?n? yapan P?nar Ayorak sahnedeydi. Son zamanlarda cross platform konusunda ya?anan hareketlenmede büyük rol oynayan bir ürünü de tan?d?k. Oytun Eren ?engül‘ün keyifli sunumuyla Smartface App Studio‘yu enine boyuna tan?d?k.

Geli?tirme ortam?n? inceledik. Örnek uygulamas?na bakt?k fakat sunum içinde derlemedik. Sunum bitiminde verilen ö?le aras?nda ise d??ar?da Oytun Eren ?engül uygulamayla ilgili sorular? yan?tlamaya devam etti. ?lgilenen herkesin akl?na yatan bu platform beni de taraf?na çekmedi de?il aç?kças? 🙂

Ö?le aras? Smartface’in pizzalar?n?n ard?ndan kürsü, sunumundan fazlas?yla faydaland???m bir konu?mac?ya b?rak?ld?: Seyfeddin Bassarac.

IOS developer olan Seyfeddin Bassarac alan?na ziyadesiyle hakimdi ve sadece programlama de?il model / fikir geli?tirme k?sm?nda da çok faydal? bilgi payla??mlar? oldu.

murat-yenerIntel’den Murat Yener ile android alan?nda uygulanmas? gereken prensiplerden, standartlardan bahsettik. Murat Yener’in sunumunun bir fark? da konu?mas? esnas?nda Google Glass ile sunumu kendi gözünden kayda ald?. Çok merak ediyoruz konu?mac? gözünden salonu. 🙂 En k?sa zamanda bekliyoruz. Yay?nlayaca??ndan bahsetti.

mustafadalciEn son olarak uygulama / servis döngüsünün büyük bir k?sm?n? kapsayan UI / UX konusunda standartlar, uygulamalar ve sektörden senaryolar ile son kullan?c? deneyimi üzerine konu?tuk. Yine güzel bir etkinli?in sonuna geldik. Bu etkinli?i de burada post edip takvim yapraklar?n?n derinliklerine kaydediyorum 🙂

Bir sonraki etkinlikte görü?mek üzere sevgili komünite!

Etkinlik Afi?i:

Bu yazı Etkinlikler, Genel, Kişisel kategorisine gönderilmiş ve , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir