Matematikte özel sayılar: Tau Sayıları

?nternette ara?t?r?rken gözüme çarpan özel say?lardan Tau say?lar?n? inceleyelim.

Tau Say?s? denilen ?ey nedir ona bir bakal?m:

Bir say?n?n tau say?s? olabilmesi için söz konusu say?m?z; pozitif tam bölenlerinin adedine de tam bölünüyorsa i?te o say? “Tau Say?s?” olarak adland?r?l?yor.

Örnek vermek gerekirse; Say?m?z 24 olsun. 24’ün pozitif tam bölenleri nelerdir?

1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24  => 8 adet tam böleni mevcut oldu?unu gördük.

?imdi 24 8’e tam bölünüp bölünmedi?ini kontrol ediyoruz. Evet 24 mod 8 = 0 oldu?undan tam bölünüyor. Cevab?m?z? art?k ald?k. 24 bir Tau Say?s?d?r.

Peki bunu algoritmas?n? nas?l ç?kartaca??z? Öncelikle biz ad?m ad?m belirleyelim.

 1. Say?m?z?n pozitif tam bölenlerini bul.
 2. Pozitif tam bölenlerini say.
 3. (Say?) mod (Tam bölen say?s?) = 0 ise Say?m?z Tau Say?s?d?r.

Her say? için 3 ad?m. ??imiz gayet kolay olacak.

Ben d??ar?dan girilen say?ya kadar olan Tau Say?lar?n? buldurdum. Onun ak?? ?emas?na göz atmak isterseniz;

?emaya geçmeden önce tablodaki de?i?kenleri tan?tay?m.

N: Üst s?n?r?m?z. Kaça kadar olan tau say?lar?n? bulmas?n? istedi?imizi program?m?za belirtiyoruz.

i: döngü de?i?keni. 1’den ba?layacak ve üst s?n?r (N) ‘ a kadar gidecek.

j: Her i için bölen arad???m?z için içte bir döngümüz daha olacak. O döngünün de?i?keni. 1’den ba?layacak ve o anda geçerli olan i say?s?na kadar artarak her seferinde pozitif tam bölen arayacak.

s: Her i say?m?z için pozitif tam bölen say?s?n? tutacak olan geçici de?i?kenimiz. i her art?r?ld???nda bu de?i?kenimiz s?f?rlanmal? ki yeni gelen say?n?n de?erini do?ru ?ekilde tutmal?d?r.

Bunlar?n d???nda ?emada yabanc? bir unsur göremiyorum. Art?k tabloyu inceleyebilirsiniz.

tauakissemasi

 Örnek olarak 100 say?s?na kadar olanlar? aratt?rd?m.

C Ç?kt?s?:

taucpp

C Dili için Kaynak Kod

Java Ç?kt?s?:

taujava

Java Dili için Kaynak Kod

PHP Ç?kt?s?:

tauphpPHP Dili için Kaynak Kod

Bu yazı Algoritma, Programlama kategorisine gönderilmiş ve , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Matematikte özel sayılar: Tau Sayıları için 8 cevap

 1. Yrd.Doç.Dr. Cemil İNAN der ki:

  Başka özel sayılara alğoritma geliştirdiniz mi? bildirirseniz sevinirim.
  Sizi kutluyorum.

  • Bilal Baraz der ki:

   Merhaba,

   Teşekkürler. Bunu gibi özel sayılarla ilgileniyorum boş zamanlarımda bu konuda okumalar yapıyorum. Çok daha müsait bir vaktimde ise bloguma eklemeye çalışıyorum.

 2. Doğukan gürledi der ki:

  bu tau sayılarını kim buldu acaba

 3. Melik der ki:

  İyi günler bn özel sayı olarak proje aldım da nasıl yapabilirim yardımcı olur musunuz

 4. mahir bakal der ki:

  Tanımı yaparken “pozitif tam bölenlerinin ” demek gerekmez mi? 24 ün negatif tam bölenleri de var.

 5. doğan der ki:

  ilk on tau sayısını listelemek istersek nasıl yapabiliriz

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir