Matematikte Özel Sayılar: Hilbert Sayıları

Hilbert Say?s? nedir?

Say?lar teorisinde k > 0 olmak ?art?yla (k-1) say?s? 4’e tam bölünüyorsa hilbert say?s? olarak adland?r?l?r. Bu yaz?da hilbert say?lar?n?n ak?? ad?mlar?n? ç?kart?p koda dökece?im. Belli bir üst s?n?ra kadar olan hilbert say?lar?n? listeleyece?iz.

Algoritma ad?mlar? ?u ?ekilde:

 1. Kullan?c?dan üst s?n?f (k) alal?m ve ba?lang?ç noktam?z? tan?mlayal?m. (i = 1)
 2. i-1 sonucunu hesaplayal?m.
 3. elde etti?imiz say?n?n 4’e tam bölünüp bölünmedi?ini kontrol edelim.
 4. 4’e tam bölünüyorsa sonucu ekrana yaz?p 6. ad?ma geçelim.
 5. 4’e tam bölünmüyorsa ekrana yazd?rmayal?m. 6. adama geçelim.
 6. i de?erini 1 art?ral?m. 2. ad?ma dönelim.

Bu ad?mlarla verece?imiz üst s?n?ra kadar olan hilbert say?lar?n? listelemi? olaca??z.

Kodlama k?sm?na geçebiliriz:

C Ç?kt?s?:

Hilbert Say?lar? Cpp Ekran Ç?kt?s?

Hilbert Say?lar? Cpp Ekran Ç?kt?s?

Python Ç?kt?s?:

Hilbert Say?lar? Python Ekran Ç?kt?s?

Hilbert Say?lar? Python Ekran Ç?kt?s?

Bu yazı Algoritma, Programlama kategorisine gönderilmiş ve , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Matematikte Özel Sayılar: Hilbert Sayıları için 2 cevap

 1. Barış der ki:

  while bloğu yerine şöyle yazsak olur mu? (c++)
  for(i=5;i+=4;i<=k)
  printf("%d\n", i);

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir