Mahatma Gantti – Basit Gantt Çizelgesi Oluşturucu

Mahatma Gantti Gantt Çizelgesi Örne?i

Mahatma Gantti ile Haz?rlad???m Gantt Çizelgesi

Önceki bir yaz?mda gantt çizelgesinden bahsetmi?tim. Bu yaz?mda da projelerinizde olu?turaca??n?z çizelgeyi daha k?sa yolla ve görsel aç?dan ihtiyac? kar??layacak ?ekilde yapabilmenizi sa?layan PHP ile haz?rlanm?? bir s?n?ftan bahsedece?im.

Mahatma Gantti Nedir?

Gantt çizelgeleri olu?turmak için Bastian Allgeier taraf?ndan PHP ile haz?rlanm?? i? planlamas?na yard?mc? aç?k kaynak bir s?n?f. MIT lisans?yla lisanslanm?? olan Mahatma Gantti adl? s?n?f, resimde de görebilece?iniz gibi gayet anla??l?r ve oldukça basit yap?dad?r.

Dosya yap?s? yandaki gibi olup projenin bölümleri ve planlanan süreler gibi detaylar data.php dosyas?nda tutulmaktad?r.

Örne?imizde index.php’de de data.php’de haz?rlad???m?z verileri ekrana bas?yoruz.

Projenin her bölümü ile ilgili detaylar ?u formatta, diziler (array) içinde bekletilir.


$data[] = array(
'label' => 'Projenin Tan?mlanmas?',
'start' => '2014-03-01',
'end'   => '2014-03-04'
);

?u ?ekilde de index.php’de genel yap?n?n özellikleri s?n?fa gönderilir.


require('lib/gantti.php');
 require('data.php');

date_default_timezone_set('UTC');
 setlocale(LC_ALL, 'en_US');

$gantti = new Gantti($data, array(
 'title'      => 'Proje',
 'cellwidth'  => 30,
 'cellheight' => 40,
 'today'      => true
 ));

Rendeleme, düzenleme k?sm? bitti?inde de ekrana bas?l?r.


<!--?php echo $gantti ?-->

S?n?f?n yay?nland??? adrese ise ?uradan ula?abilirsiniz. S?n?f?n dosyalar?na da geli?tiricinin GitHub hesab?ndan eri?ebilirsiniz.

Bu yazı Genel, PHP, Programlama, Web Tasarım kategorisine gönderilmiş ve , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Mahatma Gantti – Basit Gantt Çizelgesi Oluşturucu için 2 cevap

  1. Bu süper bir şey ya hoşuma gitti. Projelerimde kullanırım bunu ben 😀

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir