Kullanıcının Mobil Olup Olmadığını Öğrenme

php_mobile_detectTeknolojik geli?meler ve de?i?en al??kanl?klar websitelerinin de yap?s?n? ister istemez farkl? bir yola soktu. Bunlardan en önemli de?i?im ise esnek websiteleri oldu. Daha önce responsive (esnek) websiteleri ile ilgili haz?rlad???m yaz?ya da göz atabilirsiniz. Kullan?c?lar?n?z? onlar siteye girer girmez ne kadar sa?l?kl? ?ekilde tan?yabilirseniz o kadar yararl? olacakt?r. ?lk ba?ta ö?renmeniz gereken bilgilerden biri de sitenize gelen ziyaretçinin nas?l bir cihaz ile ba?land??? bilgisidir. Bununla ilgili internette istemedi?iniz kadar kod parças?, makale bulabilirsiniz. Ben de bildi?im yöntemler d???nda neler yap?labilir / yap?lm?? diye arar iken denk geldi?im aç?k kaynak bir s?n?ftan bahsetmek istiyorum. ?lk bak??ta çok ho?uma giden bu s?n?f? blogumda da payla?mak istedim. Her cihaz için fazlas?yla detayland?r?lm?? bu s?n?f? kullanman?z üzerinizdeki yükün büyük bir k?sm?n? hafifletecektir. Sözü fazla uzatmadan s?n?f ile ilgili çekti?im demo görüntülere geçeyim.

Windows Phone 8 i?letim sistemini kullanan Nokia Lumia ile denedi?im uygulamadan çekti?im ekran görüntüsü:

Bilgisayardan denedi?im uygulamadan ekran görüntüsü ise:

pc-mobile-detect
S?n?f?n yay?nland??? websitesi: http://mobiledetect.net/
Demoya ula?abilece?iniz adres: http://demo.mobiledetect.net/
S?n?f?n GitHub adresi: https://github.com/serbanghita/Mobile-Detect

GitHub adresini incelerseniz birçok haz?r sistem ve framework için de eklenti olarak geli?tirildi?ini görebilirsiniz. WordPress, joomla, drupal gibi sistemler için uyarlanan s?n?f?n detaylar?na ula?abilirsiniz. S?n?f ile kullan?c?n?n sadece mobil olup olmad???ndan ziyade hangi marka cihaz kulland???na kadar ö?renebilece?iniz detayl? methodlar? görebilirsiniz. Ayr?ca taray?c? türüne de eri?ebilece?iniz methodlar da mevcut.

S?n?f? projenize dahil edip h?zl?ca kullanabilirsiniz.

Örnek Kullan?m:


include 'Mobile_Detect.php';
$detect = new Mobile_Detect();

if ($detect->isMobile()) {
echo "mobildesin";
}else{
echo "bilgisayardas?n!";
}

Desteklenen Methodlar?n Tam Listesi (demo sayfas?ndan al?nt?lad?m)
isMobile()
isTablet()
isiPhone()
isBlackBerry()
isHTC()
isNexus()
isDell()
isMotorola()
isSamsung()
isLG()
isSony()
isAsus()
isMicromax()
isPalm()
isVertu()
isPantech()
isFly()
isSimValley()
isGenericPhone()
isiPad()
isNexusTablet()
isSamsungTablet()
isKindle()
isSurfaceTablet()
isHPTablet()
isAsusTablet()
isBlackBerryTablet()
isHTCtablet()
isMotorolaTablet()
isNookTablet()
isAcerTablet()
isToshibaTablet()
isLGTablet()
isFujitsuTablet()
isPrestigioTablet()
isLenovoTablet()
isYarvikTablet()
isMedionTablet()
isArnovaTablet()
isIRUTablet()
isMegafonTablet()
isEbodaTablet()
isAllViewTablet()
isArchosTablet()
isAinolTablet()
isSonyTablet()
isCubeTablet()
isCobyTablet()
isMIDTablet()
isSMiTTablet()
isRockChipTablet()
isFlyTablet()
isbqTablet()
isHuaweiTablet()
isNecTablet()
isPantechTablet()
isBronchoTablet()
isVersusTablet()
isZyncTablet()
isPositivoTablet()
isNabiTablet()
isKoboTablet()
isDanewTablet()
isTexetTablet()
isPlaystationTablet()
isTrekstorTablet()
isPyleAudioTablet()
isAdvanTablet()
isDanyTechTablet()
isGalapadTablet()
isMicromaxTablet()
isKarbonnTablet()
isAllFineTablet()
isPROSCANTablet()
isYONESTablet()
isChangJiaTablet()
isGUTablet()
isPointOfViewTablet()
isOvermaxTablet()
isHCLTablet()
isDPSTablet()
isVistureTablet()
isCrestaTablet()
isMediatekTablet()
isConcordeTablet()
isGoCleverTablet()
isModecomTablet()
isHudl()
isTelstraTablet()
isGenericTablet()
isAndroidOS()
isBlackBerryOS()
isPalmOS()
isSymbianOS()
isWindowsMobileOS()
isWindowsPhoneOS()
isiOS()
isMeeGoOS()
isMaemoOS()
isJavaOS()
iswebOS()
isbadaOS()
isBREWOS()
isChrome()
isDolfin()
isOpera()
isSkyfire()
isIE()
isFirefox()
isBolt()
isTeaShark()
isBlazer()
isSafari()
isTizen()
isUCBrowser()
isDiigoBrowser()
isPuffin()
isMercury()
isGenericBrowser()
isiphone()
isIphone()
istablet()
isIOS()
isWhateverYouWant()

Bu yazı PHP, Programlama, Web Tasarım kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir