27 Mart 2014 – Kocaeli Üniversitesi Mobil Programlama Günü İzlenimlerim

mobil programlama günüKocaeli Üniversitesi Bilgisayar Kulübü Mobil Programlama Günü’nden ?zlenimlerim

27 Mart 2014 Per?embe günü yönetim kurulu ba?kan yard?mc?l???n? yürüttü?üm Bilgisayar Kulübü’nün harikulade bir etkinli?i vard?. Yukar?da da afi?inden bir kesit payla?t???m etkinlikte Turkcell geli?tirici komünite yöneticisi Alaadin Alpay, Turkcell Teknoloji’den Ürün Yöneticisi Mehmet Aca, Turkcell Superonline’dan Front-end Network Mühendisi Murat Can Demir ve Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli?i mezunlar?m?zdan Turkcell Teknoloji’de yaz?l?m geli?tirici olarak çal??malar?na devam eden Cem Türker, sunumlar?yla gün boyu bizlerleydiler. Murat Can Demir ayn? zamanda Mobil ?stanbul komünitesinin de kurucusudur.

Murat Can Demir bizlere “Mobil’in 5N1K’s?” adl? sunumuyla sektörün durumu, insanlar?n al??kanl?klar? gibi ana ba?l?klar alt?nda istatistik içerikli keyifli bir konu?ma yapt?.

Murat Can Demir (Mobil ?stanbul)

Murat Can Demir (Mobil ?stanbul)

Etkinlikte aç?l??? Alaaddin Alpay ile yapt?k. Kat?l?mc? arkada?lara mobil sektör ve Gelece?i Yazanlar projesi hakk?nda geni? bilgiler verdi.

Alaaddin Alpay

Alaaddin Alpay

Ö?leden öncesi sunumlarla geçen etkinlikte ö?leden sonra android programlamaya giri? seviyesinde workshop tad?nda bir e?itim seans? oldu. E?itim k?sm?ndan da baz? kareler payla?mak isterim. Android programlamaya giri? olmas? aç?s?ndan gayet herkesin anlayabilece?i türde örnekler de yap?ld?. Cem Türker, üyelik giri? ekran? ve arkaplandaki i?lemleri anlatt?ktan sonra Mehmet Aca da Android’in web araçlar?n? kullanarak internetten uygulamaya nas?l veri / sayfa çekebilece?imiz hakk?nda bilgi verdi.

Cem Türker ve Mehmet Aca’n?n gerçekle?tirdi?i e?itimden de faydalanan ö?renciler için yeni bir ba?lang?ç olmas?n? umuyorum. Gün bitiminde kat?l?mc?lar ve konu?mac?larla birlikte hat?ra foto?raf? da çektirmeyi ihmal etmedik.

Bu yazı Etkinlikler, Genel, Kişisel kategorisine gönderilmiş ve , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

27 Mart 2014 – Kocaeli Üniversitesi Mobil Programlama Günü İzlenimlerim için 1 cevap

  1. Geri izleme: Mobil İstanbul: Mobil Geliştirici Günü İzlenimlerim! | Bilal Baraz Kişisel Web Sayfası

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir