Kabarcık Sıralaması (Bouble Sort) Algoritma Mantığı ve Uygulaması

bubble-fig-7

Bu s?ralama algoritmas?nda mant?k gayet basittir. Verilen dizideki elemanlar?n üzerinde dola??l?r. Dola??l?rken s?rayla ard???k iki dizi eleman?n? birbirleriyle kar??la?t?r?l?r.

Örne?in; Dizimiz ?u ?ekilde olsun : 5, 2, 8, 6, 3, 7, 1, 0, 4, 9
Burada önce birinci ve ikinci eleman kar??la?t?r?l?r 5 > 2 oldu?undan iki eleman birbirleriyle yer de?i?tirir.
Dizimizin yeni hali; 2, 5, 8, 6, 3, 7, 1, 0, 4, 9
Bu sefer ikinci eleman ile üçüncü eleman kar??la?t?r?l?r. 5 > 8 olmad???ndan dolay? yer de?i?tirme i?lemi uygulanmaz. Bir sonraki ard???klara geçilir.

??lem böyle devam eder. Ta ki s?ralama düzenli hale gelene kadar. Her turda eldeki say?lar?n en büyük eleman? en sona at?l?r. Tabi ki bunun tam tersi de geçerlidir.
(Büyükten Küçü?e veya Küçükten Büyü?e)
Google ve Wikipedia’dan edindi?im grafiklerle ne demek istedi?imi daha rahat anlayacaks?n?z.

Bubble-sort-example-300px

Gelelim Kodlama k?sm?na;

C Kodu:

kabarcikcpp

C Dili için Kaynak Kod

 

Java Kodu:

kabarcikjava

Java Dili için Kaynak Kod

 

PHP Kodu:

kabarcikphp

PHP Dili için Kaynak Kod

Konu Sonu Notlar?: 
  •  Kabarc?k S?ralamas? devasa s?ralamalarda verimsizdir. Çünkü i?lem say?s? bir hayli fazlala??r. Bu da performans dü?üklü?ü ya?at?r.

Daha fazla bilgi için bakabilece?iniz bir kaynak: Bouble Sort – Wikipedia

 

Bu yazı Algoritma kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir