Filmlerde Kullanılan Kodların Gerçek Amaçları

Bilim & Teknik Dergisi ?ubat 2014 say?s?nda kar??la?t???m ba?ta ki?isel u?ra? olarak yay?na ba?layan fakat daha sonradan kolektif bir yap?ya bürünen bir blogtan bahsedece?im. Çok da büyük bir mazisi yok asl?na bakarsan?z. ?ki ayl?k bir site hakk?nda konu?uyorum ?uan. Bu blog asl?nda büyük bir karanl?k noktaya ???k tutmu?tur benim nazar?mda. 🙂 Birçok filmde kar??la?m???zd?r. Bilgisayar üzerine olan bir sahnede kahraman?m?z?n ekran?ndan -bizim o anda dikkat etmedi?imiz ya da anlam veremedi?imiz- bir dizi programlama ile ili?kili kod parças? akar, bir parça kod yaz?l?r. Peki o esnada kodlar?n senaryo gere?i ekranda durmas? için oraya bir yerden bir ?ekilde eklenmesi gerekir. Nereden eklenmi? diye sorup ara?t?rmasan?z bile akl?n?zdan saniyelik de olsa merakl? dü?ünceler geçmi?tir. 🙂 Bu derdinizin de çözümü var art?k. Pek bu tarz site konular? yazma al??kanl???m olmasa da bloguma not dü?mek ad?na göndermek istedim. Aralar?nda çok ilginç gelen, gülme sebebi olanlar?na rastlad?m. Baz? sahnelerde fortran kullanan da var, WordPress kaynak kodu olan da 🙂

Blogun adresi: http://moviecode.tumblr.com/

Bu yazı Genel, Kişisel kategorisine gönderilmiş ve , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Filmlerde Kullanılan Kodların Gerçek Amaçları için 1 cevap

  1. Taner Tuncer der ki:

    html tablo yazarak, yer belirleyen hackerlar varmış ya la
    çok iyi 😀

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir