Composer Nedir? Nasıl Kurulur?

Dependency-Management-Tool-For-PHP-ComposerComposer PHP tabanl? bir ba??ml?l?k yönetim arac?d?r. Composer sayesinde  kulland???n?z yaz?l?m paketlerinin güncellemelerini, de?i?ikliklerini manuel yapmak zorunda kalm?yorsunuz. Tabi güncelleyece?iniz yaz?l?m paketinin kurulum a?amas?nda composer kullanman?z ?art? var. Kurulum için manuel ve php ile kurulum seçenekleri mevcut. Kuruluma geçmenden önce bütün bunlara ve daha fazla dökümantasyona resmi sitesinden kolayca ula?abilirsiniz.

Kurulumu Ubuntu 14.04 LTS sürüm linux tabanl? i?letim sisteminde gerçekle?tirdim.

Kurulumu PHP ile gerçekle?tirebilirsiniz. Bunun yolu yine resmi websitesinde yer verilen 4 sat?rl?k komut öbe?i ile mümkün:

Bu 4 sat?r komut ile ne yapt?k aç?klayal?m:

  • O anda oldu?umuz dizine installer indirdik.
  • Do?ru installer olup olmad???n? kontrol ettik.
  • Installer’? çal??t?rd?k.
  • Art?k installer ile i?imiz kalmad?. Sildik.

Screenshot from 2016-02-29 14:16:17Kurulum a?amas? bundan ibaret. Art?k kuraca??n?z paketlerde composer ile yükleme seçene?ini seçti?inizde size verilen paketin içinde composer dosyas? olacak. Bu dosya paketin ba??ml? oldu?u eklentileri vs. liste ?eklinde bar?nd?rmaktad?r. Bu ba??ml?l?k yöneticisinin marifetlerini composer ile çal??t?rd???n?zda programatik olarak yüklemeleri gerçekle?tirirken göreceksiniz. Composer ile gerçekle?tirebilece?iniz komutlar? yükleme i?leminden sonra php composer.phar komutunu çal??t?rarak düzenli liste ve aç?klamal? ?ekilde görebilirsiniz.

Screenshot from 2016-02-29 17:40:06

Bu yazı Nasıl Çalışır?, PHP, Programlama kategorisine gönderilmiş ve , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir