Kategori arşivi: SQL

SQL diliyle yapılabilecekler ve veritabanı ipuçları

Medoo: Tek Dosyalık PHP Database Framework

Projelerinizde hibrit bir yap? kurmak her zaman esnekli?i ile size zaman kazand?racakt?r. Bu hibrit yap?ya katk?da bulunaca??n?z k?s?mlardan biri de veritaban? k?sm?d?r. ?htiyaçlar do?rultusunda MySQL’den SQLite’a geçmeniz gerekebilir. Böyle bir durumla kar??la?t???n?zda tek yönlü bir yap? kulland???n?z takdirde tüm kodlar?n?z? … Okumaya devam et

PHP, Programlama, SQL kategorisine gönderildi | , , , , , , ile etiketlendi | 3 Yorum

MySQL, yerini MySQLi’ye bırakmak üzere iken geç kalmayın!

PHP nesneye yönelmeye ba?lad? ba?layal? kendi içinde birçok revizyona gitti. Bunlardan en günceli mysql_ fonksiyonlar?na olan geli?tirme deste?ini durdurmas? oldu. Buna olumsuz yönde kimsenin itiraz? olaca??n? sanm?yorum. Geçmek sanc?l? olabilir ama daha güvende hissetmek istiyorsak kendimizi güncellemeliyiz. E sonuçta bu … Okumaya devam et

PHP, SQL kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | 9 Yorum