Blogların Magazin Sitesi – blogkonusu.com

Blog yazarlar?n? bir platformda toplamay? amaçlayan blogkonusu.com bir nevi yazarlar?n birbirlerini takip edebilece?i magazin sitesi diyebiliriz. Ki?iler yaz?lar?n?n tan?t?m?n? platform arac?l??? ile -kategorisine göre- yapabiliyorlar. Platformu takip eden di?er yazarlar ile ortak paydada bulu?man?za olanak sa?layan blog konusu, klasik dizin sitesi mant???na olan bak?? aç?s?n? de?i?tirmeye hedefliyor.

Blog konusu‘nda konu açarak hem sitenizi tan?tm?? oluyorsunuz hem de di?er yazarlarla fikir al??veri?inde bulunabiliyorsunuz. Hiçbir önko?ul ve benzeri ?art aramayan blog konusu’nun ayr?ca puan sistemi de mevcut. Platform üzerinde yapaca??n?z aktivitelerden biriktirebilece?iniz puanlarla çe?itli ödüller kazanma ?ans?na sahip olacaks?n?z. Yay?n hayat?na yeni ba?layan blog konusu, blog ekosistemine yapaca?? katk?larla da umut vaat ediyor. Aç?lan konulara cevap bloglayabilecek olman?z benzer konular? ara?t?ran ziyaretçilere de alternatif kaynak listesi görevi görmü? olacaks?n?z. Konu ile ilgili di?er sitelerin adreslerini de listeleyecek olan blog konusu, zamandan kazanç sa?laman?za olanak sa?layacak.

Konu s?k?nt?s? ya?ayan blog yazarlar? da aram?zda elbet vard?r. Blog konusu burada da size yararl? bir kaynak olma yolunda ilerliyor. Blog yazarlar? bildi?iniz gibi mümkün mertebe sitelerini güncel tutmak zorundad?r. Aksi takdirde s?ralamalar? negatif yönde etkilenir. Yazmaya enerjiniz ve zaman?n?z var fakat konunuz yoksa u?rayaca??n?z bir adresiniz var art?k: Blogkonusu.com

Puanlama ve ödül sistemi hakk?nda daha somut bir?eyler henüz yok ortada. ??leyi? h?zland?kça sürpriz duyurular yap?lacakt?r 😉 Bundan sonra sistemi izleyip hep beraber görece?iz.

Bu yazı Genel kategorisine gönderilmiş ve ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir