Bir Proje Hazırlarken İzlenmesi Gereken Yollar

brief7

Bir projeye ba?layacaks?n?z. Fikir haz?r. Akl?n?zda canlanan birkaç durum / olgu olu?mu?. Bu i?e giri?mek için düzen kesinlikle ?art. Daha do?rusu ba?lamas?na ba?lars?n?z da ilerlerken ya çok zaman kayb? ya?ars?n?z ya da düzensiz girdi?iniz durumlar silsilesinin içinden ç?kamay?nca projeyi rafa kald?rmak zorunda kal?rs?n?z. Bunu önlemek sizin elinizde. Her?eyden önce projeniz ile ilgili rapor tutman?z gerek. En az?ndan neler olup bitece?i hakk?nda ufak notlar alabilirsiniz. Hem sizi rahatlatacak hem projenizin sonunu görmenize yard?mc? olacak.

Gelin bu yollara birer birer göz atal?m:

 1. ?lk yapaca??n?z i?, projenin genel iskeletini yaz?ya dökmek olacakt?r. Burada iskeletten kast?m proje tan?m?, projede yer alacak teknolojiler, projenin amac?, i?levi vesaire yer almal?d?r. Projemizi iyice somutla?t?rd???m?za göre ikinci maddeye geçebiliriz.
 2. Birinci maddede ortaya ç?kacak olan verilere göre kullan?lacak veritaban? tablo yap?s?n? modellemeliyiz.
 3. Veritaban? yap?m?za ve projemizin muhteviyat?na göre formlar?m?z?, kontrollerimizi ve arayüzümüzü haz?rlamal?y?z.
 4. Projenizin arkaplanda nas?l çal??aca??na ili?kin algoritma yap?s?n? ve ak?? diyagram?n? ç?karmal?y?z.
 5. Art?k kodlama k?sm?na yava? yava? geçmeliyiz. ?lk i?imiz kullanaca??m?z s?n?f yap?s?n? belirlemeliyiz. Uygun s?n?f ve methodlar? haz?rlamal?y?z. Ard?ndan detaya rahatça inebiliriz.

Bu a?amalar? ciddi bir ?ekilde yerine getirirsek gerçekten projemizin s?rt? kolay kolay yere gelmez. Hem kodlamak bir süre sonra külfet haline sebebiyet vermez. Çünkü düzen her zaman rahat hareket etmemize izin verir. Hem de önünüzü ve arkada b?rakt???n?z çal??malar? çok rahat bir ?ekilde analiz edebilir, ilerleyen vakitlerde olu?acak s?k?nt?lara çok rahat müdahale edebilirsiniz.

Bunlar benim zaman içinde kar??la?t???m ve çekti?im s?k?nt?lardan ç?kard???m -en az?nda ç?karmaya çal??t???m- derslerden arda kalan notlardan olu?maktad?r. ??in kanunu bu desek yeridir. Kime sorsan?z hemen hemen ayn? maddeleri size s?ralayacakt?r. Akl?n yolu bir sonuçta 🙂

?yi çal??malar!

Bu yazı Genel kategorisine gönderilmiş ve , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Proje Hazırlarken İzlenmesi Gereken Yollar için 5 cevap

 1. Ahmet der ki:

  Bu aslında hayatın bir kuralı. Neyi niçin yaptığını bilerek oturacaksın işinin başına. Herhangi bir bilgisayar programı bilmek mühim değil o bildiğinle ne yapabileceğini düşünmek çok daha önemli aslında. Bugün bir çok kişi photoshop aftereffect gibi programları az çok bilir; ama o programı kullanmayı bilmek mesele değil işte. Ne yapacağını bilmek çok önemli. Yoksa insan hiçbir şey yapamıyor.

  • Bilal Baraz der ki:

   Kesinlikle katılıyorum. Düzen, programlı çalışma ve verimli düşünme gibi faktörleri işine katamayan ve ne istediğini bilmeyen insan mütemadiyen ziyanda olacaktır.

 2. Hacı ben bazen direk dalıyorum o an aklıma ne gelirse 😀

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir