22 Şubat 2014 – PHPKonf. PHP Konferansı’ndan İzlenimlerim!

Son 1 senedir PHP ad?na düzenlenen etkinlikler, seminerler art?? gösterdi. Art?k yava? yava? PHP geli?tiricileri de kendi ekosistemlerini daha sa?lam temellerde kurmaya ba?lad?lar. En az?ndan birbirlerini tan?ma, fikir al??veri?i yapma f?rsat? yakalad?k. Bu güzel geli?meleri gördükçe kat?lmamak elde de?il dedim ve 22 ?ubat 2014’te düzenlenen programa; PHP Konf.‘a ben de kat?ld?m. Ayn? dili konu?tu?umuz insanlarla sohbet ettim. Düzenlenen oturumlarla daha ileri götürecek bilgiler edindim. Konferans Bahçe?ehir Üniversitesi Be?ikta? Kampüsü’nde düzenlendi. ?lgi hayli yo?undu. Ayr?ca Payla?.com sponsorlu?unda da canl? yay?n vard?.

Sabah 9:30’da ba?lamas? planlanan program ak?am 18:00’a kadar devam etti. Etkinlik Yusuf Önder Us‘un aç?l?? konu?mas?yla ba?lad?. Ard?ndan h?z?n? alan PHP’ciler ak?ama kadar sahneden inmedi. Hepsi kendi dal?nda çok yararl? oturumlard? tabi ki. Fakat benim favorim Osman Yüksel ve ?brahim Gündüz idi 🙂 Fanboy’luk yapm?? olaca??m biraz. Fakat tüm oturumlar?n konular? çok ba?ar?l? seçilmi?. Tüm konu?mac?lara te?ekkürü bir borç bilirim. Hele Hüseyin Mert’i ikinci kez izleyi?im. Bir sunum bu kadar e?lenceli yap?l?r demeden edemiyorum.

Osman Yüksel'in Test Driven Development Sunumundan Bir Kare

Osman Yüksel’in Test Driven Development Sunumundan Bir Kare

“PHP ile Test Güdümlü Geli?tirme” ba?l?kl? sunumuyla Osman Yüksel’i dinledik.

"Adam Olacak Kod" Ba?l?kl? Sunumuyla Limango'dan Osman Üngür

“Adam Olacak Kod” Ba?l?kl? Sunumuyla Limango’dan Osman Üngür

Kodumuzu nas?l adam ederiz? sorusuna Osman Üngür‘ün sunumuyla cevap arad?k. Arama konusuna fark?ndal?k yaratmak için kürsüye ç?kan Hüseyin Mert’in “ElasticSearch veya Solr ile Aray?n” ba?l?kl? sunumunu dinledik. E?lenceli bir sunumdu diyebilirim. Google’da milletimizin arama al??kanl?klar?ndan da bahseden Mert, sunumuna ekledi?i ekran görüntüsüyle bir hayli güldürdü 🙂

Oturumlar aras? kahve molalar? verdik. Bana göre; bu molalarda küçük gruplar halinde do?açlama sohbet havas? olu?mas? etkinli?in kalitesini art?ran etmenlerdendi. Arkada? grubuyla gelip gelmemek hiç mesele de?il. Tek ba??n?za geldiniz diyelim. Elinize kahvenizi ya da çay?n?z? al?p o anda etraf?n?zdaki en yak?n gruba yana??yorsunuz ve bir anda konunun ortas?na giriveriyorsunuz. ??te fikir al??veri?i budur dedi?iniz anlardan biri. Kan?tlayabilirim, ?ahitlerim var! 🙂

Oturumlar aras? molalardan bir kare

Oturumlar aras? molalardan bir kare

“REST yoluyla Web Servis Geli?tirme” ba?l?kl? sunumuyla REST’in eksi ve art? yönlerinden bahseden Emir Kar??yakal?‘n?n ard?ndan MongoDB’den ve yararlar?ndan bahseden Hasan Tayyar Be?ik sahnedeydi.

"Startup'?n?za MongoDB ile h?z verin" ba?l?kl? sunumuyla Hasan Tayyar Be?ik

“Startup’?n?za MongoDB ile h?z verin” ba?l?kl? sunumuyla Hasan Tayyar Be?ik

MongoDB’den sonra sahneyi Python lobisine kapt?rd?k 😀

Yük alt?ndaki sistemlerde "asenkron" hayat ba?l?kl? sunumuyla ?brahim Gündüz

Yük alt?ndaki sistemlerde “asenkron” hayat ba?l?kl? sunumuyla ?brahim Gündüz

?brahim Gündüz sunumunun kritik noktalar?nda python propagandas? yaparak trollemeyi ihmal etmedi. 🙂 Son oturum Muhittin Özer ile veritabanlar? üzerinde PHP nesnelerini birbirleri ile ili?kilendirmeye olanak sa?layan ORM mimarisini ve PHP’nin güçlü ORM yap?lar?ndan Doctrine’i tan?d?k.  Muhittin Özer konu?mas?na -son konu?mac? oldu?undan dolay? salondaki nüfusta azalmalar ya?and??? için- “koltuklar?nda %50’yi zor tutuyoruz” diyerek ba?lad?. 🙂

"?li?kisel Veritabanlar? ve Doctrine" Ba?l?kl? Sunumuyla Muhittin Özer

“?li?kisel Veritabanlar? ve Doctrine” Ba?l?kl? Sunumuyla Muhittin Özer

Nginx sunumuyla Bahad?r Kandemir’i de sahnede görmek istedik fakat aksilikten dolay? kat?lamad?.

Ö?le aras?nda Bahçe?ehir Üniversitesi’nin sahlebini de tatmadan gitmeyeyim dedim 🙂

Günün sonunda Nginx sunumu yerine di?er oturumlar?n konu?mac?lar? gelen sorular? cevaplad?.

Sabah?n erken saatlerinde yola ç?kt?m. Kar??ya (Be?ikta?’a) geçerken de foto?raf çekmeyi ihmal etmedim 🙂

Bahçe?ehir Üniversitesi’nde de çok güzel a??rland?k. 🙂 Organizasyonda eme?i geçen herkese tek tek te?ekkür etmek istiyorum. ?n?aallah PHP Konf.’un 2.’sinin de müjdesi verildi. Yaz aylar?nda düzenlenmesi öngörülen 2. organizasyonda da ?imdiden yerimizi ay?rmalar?n? temenni ederim 😉

Bu yazı Etkinlikler, Genel, Kişisel, PHP, Programlama kategorisine gönderilmiş ve , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

22 Şubat 2014 – PHPKonf. PHP Konferansı’ndan İzlenimlerim! için 8 cevap

 1. Kusura bakma kardeşim gelemedim ben. İnşALLAH ikincisine gelicem 🙂 beraber gideriz

 2. Taner Tuncer der ki:

  daha 2 hafta önce üniversitenin önünden denizi seyrettim (ilk fotoğraf) 😀 açıkçası orda olmak çok isterdim. yapanların eline sağlık. konferansa katılıp birçok php programcısıyla tanışmak isterdim, seninle de bi kahve içer sohbet ederdik abi 🙂

  emeğine sağlık, güzel yazı

 3. Ellerine sağlık. Değerli yorumların için çok çok teşekkür ederiz 🙂

  • Bilal Baraz der ki:

   Ben teşekkür ederim. Güzel bir program oldu. Katıldığım etkinliklerin arkaplanındaki emeği de düşünerek elimden geldiğince blogumda yer vermeye çalışıyorum.

   Gelecek etkinliklerde tekrar görüşmek dileğiyle 😉

 4. Umut yeni der ki:

  birdaha kine haber vernde topluca gidelm madem 🙂

 5. İdris Kahraman der ki:

  Aile yüzünden gidemedik bi etkinliklere ama izledim 🙂 Çok espri dolu, heyecanlı bir etkinlikti 🙂
  Not: Seni de gördüm 😛

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir