Aylık arşiv: Kasım 2013

Round Robin İş Zamanlama Algoritması

Sunucuya yap?lan istek yo?unlu?undan dolay? hepimiz i?lerimizin bir yerinde s?k?nt? ya?am???zd?r. Tabi ki bu problem yeryüzünde ilk defa bizim ba??m?za gelmiyor. 🙂 Bizden öncekiler de ayn? yollardan geçti?i için bu soruna çözüm aram??lar. Çal??malar?n sonucu olarak ortaya Round Robin algoritmas? … Okumaya devam et

Algoritma, Nasıl Çalışır? kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

WebGL ve ThreeJS ile Web Tabanlı 3D Dünyası

Donan?mlar?m?z?n yetenekleri, internet hizmetleri günden güne artt?kça web üzerinde de yap?labilecekler her geçen gün geni?lemektedir. Hat?rl?yorum da bundan 12 – 13 sene önce düz yaz? bar?nd?ran web sitelerine ba?lanmak, sayfay? görüntülemek nereden baksan?z 5 – 6 dakikam?z? al?yordu. Bugün ile-yine … Okumaya devam et

Genel kategorisine gönderildi | , ile etiketlendi | 4 yorum

GDG DevFest İstanbul 2013’ten İzlenimlerim

Bilindi?i üzere son aylarda bahsi epeyce yap?lan Google’?n düzenledi?i DevFest ?stanbul Teknik Üniversitesi’nde IEEE toplulu?unun hayli memnun kald???m?z misafirperverli?iyle 02.11.2013’te Maslak’ta tüm gün süren oturumlarla gerçekle?tirildi.

Etkinlikler, Genel, Kişisel kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın