Aylık arşiv: Nisan 2013

Bir bloga index atmak için neden uğraşılır?

Son bir haftad?r cevab?n? arad???m bir soru olup hayli de basit birkaç sonucu vard?r. Bunlar? beraberce dü?ünüp ta??nal?m. Site siyasi bir görü?e alenen destek veriyordur. Ki?i bunu kendi görü?üne ters dü?tü?ünden dolay? yediremez ve u?ra??r. Blog sahibi “birilerinin” kuyru?una basm??t?r. … Okumaya devam et

Genel kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Sallayıcı (Shaker Sort) Sıralaması Algoritma Mantığı ve Uygulaması

Bu s?ralama türü özünde kabarc?kla ayn?d?r. Tek fark kabarc?k s?ralamas?nda tek yönlü kontrol vard?r. Yani ba?tan sonra ba?latt?ysan?z dizi s?ral? hale gelene kadar ba?tan sona gider tekrar ba?a döner ilerler. Bunda ise fark dizi üzerinde kontrolcümüz bir tur gidiyor. Sonra … Okumaya devam et

Algoritma kategorisine gönderildi | , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Kabuk Sıralaması (Shell Sort) Algoritma Mantığı ve Uygulaması

Bu sefer inceleyece?imiz s?ralama algoritmas?: Kabuk (Shell) S?ralamas?. Ad?n? geli?tiricisi Donald Shell’den alan bu s?ralama algoritmas? dizi elemanlar?n? dizinin uzunlu?una göre belirlenen atlama pay?na göre kar??la?t?r?r. Mesela 0. eleman ile 3. eleman? kar??la?t?r?r. 0. eleman büyükse yer de?i?tirirler. Ta ki … Okumaya devam et

Algoritma kategorisine gönderildi | , , , , , , ile etiketlendi | 1 yorum

Seçerek Sıralama (Selection Sort) Algoritma Mantığı ve Uygulaması

Seçerek S?ralama algoritmas?nda mant?k ?öyle i?liyor: Uygulanan her ad?mda eldeki dizinin en küçük eleman? bulunuyor ve en ba?a at?l?yor. Bu i?lem her seferinde tekrarlan?yor. Dizinin sonuna gelindi?inde dizimiz küçükten büyü?e s?ralanm?? oluyor.

Algoritma kategorisine gönderildi | , , , , , ile etiketlendi | 1 yorum

Kabarcık Sıralaması (Bouble Sort) Algoritma Mantığı ve Uygulaması

Bu s?ralama algoritmas?nda mant?k gayet basittir. Verilen dizideki elemanlar?n üzerinde dola??l?r. Dola??l?rken s?rayla ard???k iki dizi eleman?n? birbirleriyle kar??la?t?r?l?r. Örne?in; Dizimiz ?u ?ekilde olsun : 5, 2, 8, 6, 3, 7, 1, 0, 4, 9 Burada önce birinci ve ikinci … Okumaya devam et

Algoritma kategorisine gönderildi | , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Sıralama Algoritmaları (Sorting Algorithms)

S?ralama Algoritmalar?n? tan?yal?m. Ad? üzerinde belli oldu?u gibi s?ralama algoritmalar? bir grup eleman? belli bir s?raya sokmaya yarar. Genelde de bu belli bir s?ra dedi?imiz ya say? büyüklüklerine göredir ya da alfabetik s?ralamad?r. Örne?in;   10  -4  5  8  7 olarak … Okumaya devam et

Algoritma kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Merhaba dünya!

Merhaba Dünya! Evet klasikle?mi? bir giri? olsa da sevdi?imiz ba?lang?c? yap?yoruz. Ve blogumuza giri? yapm?? bulunuyoruz 🙂 Bu Blogda neler olacak onlar hakk?nda ufak bi liste yapal?m: Algoritma türleri ve bu algoritmalar?n [ Java / C / PHP ]* a??rl?kl? … Okumaya devam et

Genel kategorisine gönderildi | , ile etiketlendi | Yorum bırakın